Palvelut 1/2 »

Toimistomme tarjoaa mm. seuraavia palveluita:

  • asianajo oikeudenkäynneissä yleis- ja erityistuomioistuimissa ja niiden muutoksenhakuelimissä. Asianajo muissa viranomaisissa, kuten palkkaturvaviranomaisissa, sosiaalitoimessa, ulosottoviraomaisissa sekä työttömien asioita käsittelevissä ja hallinto- sekä kunnallisissa viranomaisissa.

  • virkamiesasiat

  • saatavien perintään liittyvät asiat

  • tapaturma- ja ammattitauti- sekä eläkeasiat

  • maksuttomat oikeudenkäynnit ja oikeusturva-asiat

  • perunkirjoitukset, perinnönjaot ja muut pesänselvitykset